Enjoying the moments of freedom to create
Home / Work / Poolstok aka Jobpunt

Poolstok

Rebranding & Wireframing

Het nieuwe logo en huisstijl zijn aangemaakt door een ander bedrijf.

Probleem.

De website was verouderd en er was nood aan een nieuwe opzet met vereenvoudigde structuur en gebruiksvriendelijke oplossingen. Na onderzoek van de webstatistieken bleek een opsplitsing van de content voor de verschillende doelgroepen nodig (werkzoekende en organisaties).

Oplossing.

In een eerste fase heb ik op basis van de data verzameld tijdens de analyse fase (webstatistieken) een informatiearchitectuur opgezet. (zie onderstaande afbeelding) Deze informatiearchitectuur helpt om de website te structuren en logisch op te bouwen.

In een tweede fase ben ik gestart met het aanmaken van enkele wireframes, eerst van de homepagina, rekeninghoudend met de twee grote groepen van gebruikers (werkzoekende en organisaties). Elke groep heeft zijn specifieke functies en informatie nodig, belangrijk hierin is de opbouw van de navigatie en crosslinking van verschillende pagina's.

Een onderdeel van dit project was ook het optimaliseren van de creatie van een vacature op de website, want ook in de backend van de website was er optimalisatie en redesign nodig.

poolstok
poolstok
poolstok
poolstok
poolstok